Wydarzenia
Wcześniejsza spłata kredytu – jak odzyskać swoje pieniądze

Wcześniejsza spłata kredytu – jak odzyskać swoje pieniądze

Spłaciłem wcześniej kredyt, co mi się należy?

Otóż do tej pory, tj, do lipca 2019 r., sprawa była w miarę prosta. Przy wcześniejszej spłacie kredytu malała wysokość odsetek, ponieważ były one naliczane od zmniejszającego się kapitału. Bez zmian pozostawała natomiast wysokość opłaty przygotowawczej, prowizji czy koszt ubezpieczenia. Tych kosztów banki nie zwracały swoim klientom, nawet gdy ci spłacali podjęte zobowiązania przed czasem.

Za sprawą wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 11 września 2019 r., sytuacja ta uległa jednak zmianie. Instytucja ustanowiła bowiem, że takie działanie narusza zbiorowe interesy konsumentów. Banki i firmy pożyczkowe zostały zatem zobowiązane do zwrotu proporcjonalnej części wszystkich kosztów poniesionych przez kredytobiorcę.

Decyzja TSUE oraz UOKiK-u

Decyzją TSUE…

w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, instytucje finansowe są zobowiązane do zwrotu proporcjonalnej części wszystkich jednorazowych kosztów, które potrącają z tytułu udzielenia zobowiązania. Należą do nich m.in. prowizja, opłata przygotowawcza czy ubezpieczenie. Tego typu koszty nie były dotychczas zwracane, ponieważ banki wykazywały, że jest to ich zapłata za wykonaną usługę, jaką jest udzielenie kredytu. Teraz TSUE postanowił inaczej. Organ zadecydował, że wszystkie koszty, które poniósł kredytobiorca, powinny podlegać częściowemu zwrotowi, gdy ten wcześniej spłaci swoje zobowiązanie.

W ślad za nimi poszedł UOKiK ….

W dniu 19 września 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję uznającą za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie, które polega na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy.

Decyzja ta ma precedensowy charakter. Została wydana w bardzo krótkim okresie od wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyroku C-383/18 rozstrzygającego interpretację w zakresie rozliczania kosztów kredytu konsumenckiego przy wcześniejszej spłacie kredytu.

Jak odzyskać należną prowizję?

Warto jednak wiedzieć, że decyzja TSUE obejmuje tylko kredyty konsumenckie w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim z 2011 roku. Mówiąc prościej – prawo nie obejmuje np. pożyczek dla firm. Dotyczy tylko kredytów podjętych przez osoby fizyczne na konkretny cel.

W dodatku kwota takiego zobowiązania nie może przekroczyć 255 550 zł. Samo prawo do zwrotu części środków dotyczy wyłącznie kredytów podjętych po 17 grudnia 2011 r. To właśnie w tym dniu weszła bowiem w życie ww. ustawa.

Podsumujmy ….

Masz prawo do zwrotu proporcjonalnej części kosztów, jeśli spłaciłeś przed terminem kredyt podjęty na konkretny cel. Niestety zobowiązanie to musiało być podjęte po 18 grudnia 2011 r., a jego kwota nie mogła przekroczyć 255 550 zł.

Jak uzyskać należny zwrot części kosztów?

Aby otrzymać zwrot środków, najczęściej wystarczy jedynie skontaktowanie się z bankiem i złożenie reklamacji. Instytucja ma wówczas 30 dni na jej rozpatrzenie. W tym miejscu warto wspomnieć, że reklamacja nie musi posiadać żadnej odgórnie narzuconej formy. W zupełności wystarczy taka napisana własnymi słowami.

Warto również zaznaczyć, że niektóre banki same wychodzą z inicjatywą zwrotu środków swoim klientom. Postąpił tak m.in. bank Pekao, który automatycznie zwrócił proporcjonalny koszt prowizji od udzielenia pożyczki klientom, którzy podjęli tego typu zobowiązania po 18 grudnia 2011 r. Konsumenci nie musieli w tym celu składać żadnych dyspozycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *