Banki w Polsce

Więcej informacji Zwiń

Obecnie w Polsce działa 48 banków. Ich działanie nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego. To centralny organ administracji rządowej, sprawujący kontrolę nad całym rynkiem finansowym w kraju. Ponadto banki w Polsce wykonują czynności, do których zostały upoważnione na mocy artykułu 5. Prawa bankowego z dnia 29 sierpnia 1997 r. Podstawowe usługi oferowane przez instytucja bankowe to przyjmowanie i przechowywanie środków finansowych, emitowanie papierów wartościowych oraz wszelkie operacje związane z akredytywami.

Banki w Polsce działają jako:

  • banki komercyjne,
  • banki spółdzielcze,
  • banki państwowe,

Czynności bankowe, które może wykonywać tylko instytucja bankowa (zgodnie z Prawem bankowym) to: przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, prowadzenie innych rachunków bankowych, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, emitowanie bankowych papierów wartościowych, wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.

Banki swoje produkty finansowe oferują osobom fizycznym, małym i średnim przedsiębiorstwom, dużym korporacjom. Zdecydowaną większość klientów stanowią osoby fizyczne. Najczęściej wybierane produkty to: konta osobiste, kredyty gotówkowe i hipoteczne, a także karty kredytowe. Każda operacja finansowa, którą wykonujemy za pomocą bankowości elektronicznej, w placówce banku bądź każda operacja związana z bankiem to produkt bankowy.

nazwa bankuBOŚ Bank
ocena
nazwa bankuBank Pocztowy
ocena
nazwa bankuOney Bank
ocena
nazwa bankuToyota Bank
ocena
nazwa bankuGetin Bank
ocena
ocena
nazwa bankuNest Bank
ocena
nazwa bankuCiti Bank
ocena
nazwa bankuBank PKO BP
ocena
nazwa bankuBank Pekao
ocena
nazwa bankuING Bank Śląski
ocena
nazwa bankuAlior Bank
ocena
nazwa bankuCredit Agricole
ocena
nazwa bankuBNP Paribas
ocena
nazwa bankuBank mBank
ocena
nazwa bankuMillennium
ocena