Banki

Ekspert finansowy
Rafał Tomkowicz

Banki w Polsce działają na podstawie przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) oraz zaimplementowanymi do niej przepisami dyrektywy 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz. Urz. UE L 2006 Nr 177, str. 1).

Banki na terenie Polski w swojej ofercie proponują nam prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w ramach których możemy otwierać konta oszczędnościowe oraz lokaty terminowe.

Główną działalnością banków oprócz prowadzenia kont osobistych jest oczywiście działalność kredytowa, w ramach której w bankach możemy skorzystać z oferty kredytów gotówkowych, kredytów hipotecznych czy kredytów konsumenckich niezabezpieczonych oraz zabezpieczonych.

Dodajmy, że banki nie mogą korzystać ze swobody działalności gospodarczej i zmuszone są jedynie do prowadzenia działalności na podstawie ściśle określonych przepisów. Czyli w działalności banków nie ma zastosowania zasada „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. Oznacza to, że banki nie mogą np. prowadzić sprzedaży gazet, papierosów czy warzyw. Ponieważ ryzyka związane z każdym innym rodzajem działalności mogłyby być zagrożeniem dla depozytów składanych przez klientów.

Lista banków w Polsce

Każdego dnia w telewizji, gazetach czy mediach społecznościowych jesteśmy bombardowani reklamami kredytów i pożyczek. Mnogość tego typu ofert sprawia, że ciężko wybrać odpowiednie zobowiązanie, gdy potrzebujemy dodatkowego zastrzyku gotówki. W podjęciu tej decyzji mogą nam pomóc opinie o bankach.

Dla niewprawnego oka wszystkie bankowe oferty wyglądają tak samo. I rzeczywiście – dużą część z nich charakteryzują bardzo podobne warunki. Czy warto zatem patrzeć wyłącznie na podstawowe parametry oferty? Musimy pamiętać, że za każdym podejmowanym kredytem stoi konkretna instytucja finansowa. Warto zadbać o to, by była godna zaufania. Przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy należy zatem dokładnie sprawdzić opinie o bankach, z którymi chcemy podjąć współpracę. W ten sposób dowiemy się, czy działają zgodnie z literą prawa i dbają o dobro finansowe swoich klientów.

Opinie o bankach – gdzie ich szukać?

Opinie o bankach, które mogą nam pomóc w wyborze konkretnej oferty, znajdziemy przede wszystkim w internecie. To właśnie w ten sposób klienci najczęściej dzielą się swoimi doświadczeniami z instytucjami finansowymi. Wybierając bank z dużą ilością dobrych opinii zyskujemy pewność, że działa on zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

Przy podejmowaniu kredytu należy również pamiętać o tym, że o wszelkie wątpliwości należy dopytać jeszcze przed podpisaniem dokumentów. Pracownik banku ma obowiązek wyjaśnić klientowi niezrozumiałe zapisy umowy czy niejasności dotyczące warunków podejmowanego zobowiązania. Numer infolinii do banku znajdziesz na jego stronie internetowej bądź w wizytówce danej instytucji finansowej w naszym serwisie. Taki stały kontakt z bankiem jest niezmiernie ważny w przypadku osób wnioskujących o kredyt hipoteczny. Banki często wymagają od potencjalnych kredytobiorców wypełnienia szeregu dodatkowych formalności, a każda z nich wydłuża czas oczekiwania na gotówkę. Warto zatem trzymać rękę na pulsie.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jest polską instytucją mającą za zadanie utrzymywać gwarancję depozytów składanych w bankach działających na terenie kraju. Dodatkowo również BFG zapewnia pomoc instytucjom bankowym, które mogą być zagrożone upadłością. Działalność BFG opisuje ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dnia 14 grudnia 1994 roku.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma w ten sposób za zadanie utrzymywać gwarancję dla środków pieniężnych, które gromadzą w bankach konsumenci. Objęte są one obowiązkowym systemem gwarantowania do wysokości określonej ustawą. Depozyty klientów banków gwarantowane są do wysokości 100 tysięcy euro oraz wielokrotności tej sumy, jeżeli rachunek jest wspólny (na przykład konto należące do współmałżonków gwarantowane jest o 200 tysięcy euro). Wypłata środków w razie bankructwa banku może trwać do 20 dni roboczych.