pożyczki online

Kto korzysta z pożyczek online?

W grudniu 2018 roku, na zlecenie pięciu wiodących w Polsce firm pożyczkowych, porównywarka pożyczek online sfera-finansow.pl przeprowadził badanie ich wizerunku oraz poziomu satysfakcji z oferowanych przez nie pożyczek online w sieci. Respondentami były osoby, które skorzystały z oferty pożyczek online w ciągu 6 miesięcy poprzedzających badanie. Wyniki badania na grupie 1050 osób pozwoliły między innymi na określenie profilu pożyczkobiorców. Statystyczny klient firmy pożyczkowej ma powyżej 35 lat, pracuje na etacie i ma średnie lub zawodowe wykształcenie. Zdecydowana większość badanych jest zadowolona z usług firm pożyczkowych i poleciłaby skorzystanie z tej formy pozyskania środków pieniężnych swoim znajomym.

Jakoś pożyczania online

Rafal Tomkowicz

– Przez kilka lat analizowaliśmy jakość obsługi pożyczek online, jednakże były to jedynie wewnętrzne badania. W związku z rosnącą rozbieżnością pomiędzy opiniami na temat firm pożyczkowych, z jakim spotykaliśmy się w mediach oraz tymi, jakie docierały do nas od naszych klientów, postanowiliśmy wraz z pięcioma pożyczkodawcami zlecić przeprowadzenie badania jakości pożyczania online w sieci.

Podczas badania respondenci oceniali współpracę z firmami udzielającymi pożyczek online, w tym m.in. jakość obsługi, czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków, termin postawienia do dyspozycji pieniędzy oraz jasność informacji o warunkach udzielania pożyczki.

Z badania wynika, że największe znaczenie dla klientów przy zaciąganiu pożyczki ma jej koszt i jasna o nim informacja. Jak pokazują wyniki sondażu, niemal 90% respondentów przyznała, że dokładnie znała koszty pożyczki w momencie jej zaciągania i była zadowolona z jasności otrzymanych informacji w tym zakresie. Zaledwie 4 na 100 badanych wyraziło negatywną opinię na temat transparentności informacji udzielanych przez firmy specjalizujące się w udzielaniu pożyczek online.

Pożyczka online czy kredyt?

Niemal 90% badanych podkreślało istotną rolę pożyczek online jako źródła finansowania najpilniejszych potrzeb i wyrażało opinię, że gdyby na rynku nie było tego typu usług, wiele osób wpadłoby w jeszcze większe kłopoty finansowe. Równocześnie aż 80% klientów otwarcie przyznało, że podejmując decyzje o skorzystaniu z oferty firmy udzielającej pożyczek online miało możliwość sfinansowania swoich wydatków środkami pozyskanymi z innych źródeł. Prawie połowa mogłaby pożyczyć pieniądze od krewnych, a mniej więcej jedna trzecia badanych miała dostęp do którejś z form kredytu w banku – debetu w rachunku, limitu na karcie kredytowej lub pożyczki z banku.

Źródło: Wyniki badania sfera-finansow.pl „Firmy udzielające pożyczek online – wizerunek i satysfakcja z usług”, 2018 r.

Pożyczka online na bieżące potrzeby

W ramach przeprowadzonego pod koniec ubiegłego roku badania zweryfikowano także cele, na jakie przeznaczane są pieniądze z pożyczek online. Okazało się, że zdecydowanie najczęściej środki te służyły finansowaniu bieżących wydatków oraz opłaceniu rachunków. Zaledwie 7 na 100 badanych przyznało, że środki z pożyczki online przeznaczone były na spłatę innych długów.

Źródło: Wyniki badania sfera-finansow.pl „Firmy udzielające pożyczek online – wizerunek i satysfakcja z usług”, 2018 r.

Jak pokazują wyniki badania sfera-finansow.pl, pożyczki online były często wykorzystywanym przez respondentów sposobem na pozyskiwanie pieniędzy na pokrycie czasowych niedoborów finansowych. Aż 85% z nich w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie skorzystało z więcej niż jednej pożyczki online, a ponad połowa zaciągnęła w tym czasie co najmniej 3 tego typu zobowiązania. Lojalność klientów wobec firm oferujących pożyczki online przekładała się także na podejście do ich spłacania – w momencie realizacji badania trzy czwarte respondentów spłaciło już swoje pożyczki, natomiast w przypadku 22% badanych nie upłynął jeszcze termin spłaty zobowiązań. Tylko 2 na 100 badanych klientów nie spłaciło pożyczki na czas. Ponad 60% respondentów zdecydowanie poleciłoby skorzystanie z tej formy pozyskiwania środków pieniężnych swoim znajomym.

[wbsft type=”ranking popularnych”]


Dodaj komentarz

avatar
  Powiadomienia o komentarzach  
Powiadom o