Wiadomości

Pożyczki online

Kto korzysta z pożyczek online?

W grudniu 2018 roku, na zlecenie pięciu wiodących w Polsce firm pożyczkowych, porównywarka pożyczek online sfera-finansow.pl przeprowadził badanie ich wizerunku oraz poziomu satysfakcji z oferowanych przez nie pożyczek online w sieci. Respondentami były osoby, które skorzystały z oferty pożyczek online w ciągu 6 miesięcy poprzedzających badanie. Wyniki badania na grupie 1050 osób pozwoliły między innymi na określenie profilu pożyczkobiorców. Statystyczny klient firmy pożyczkowej ma powyżej 35 lat, pracuje na etacie i ma średnie lub zawodowe wykształcenie. Zdecydowana większość badanych jest zadowolona z usług firm pożyczkowych i poleciłaby skorzystanie z tej formy pozyskania środków pieniężnych swoim znajomym.

Jakoś pożyczania online

Rafal Tomkowicz

– Przez kilka lat analizowaliśmy jakość obsługi pożyczek online, jednakże były to jedynie wewnętrzne badania. W związku z rosnącą rozbieżnością pomiędzy opiniami na temat firm pożyczkowych, z jakim spotykaliśmy się w mediach oraz tymi, jakie docierały do nas od naszych klientów, postanowiliśmy wraz z pięcioma pożyczkodawcami zlecić przeprowadzenie badania jakości pożyczania online w sieci.

Podczas badania respondenci oceniali współpracę z firmami udzielającymi pożyczek online, w tym m.in. jakość obsługi, czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu środków, termin postawienia do dyspozycji pieniędzy oraz jasność informacji o warunkach udzielania pożyczki.

Z badania wynika, że największe znaczenie dla klientów przy zaciąganiu pożyczki ma jej koszt i jasna o nim informacja. Jak pokazują wyniki sondażu, niemal 90% respondentów przyznała, że dokładnie znała koszty pożyczki w momencie jej zaciągania i była zadowolona z jasności otrzymanych informacji w tym zakresie. Zaledwie 4 na 100 badanych wyraziło negatywną opinię na temat transparentności informacji udzielanych przez firmy specjalizujące się w udzielaniu pożyczek online.

Pożyczka online czy kredyt?

Niemal 90% badanych podkreślało istotną rolę pożyczek online jako źródła finansowania najpilniejszych potrzeb i wyrażało opinię, że gdyby na rynku nie było tego typu usług, wiele osób wpadłoby w jeszcze większe kłopoty finansowe. Równocześnie aż 80% klientów otwarcie przyznało, że podejmując decyzje o skorzystaniu z oferty firmy udzielającej pożyczek online miało możliwość sfinansowania swoich wydatków środkami pozyskanymi z innych źródeł. Prawie połowa mogłaby pożyczyć pieniądze od krewnych, a mniej więcej jedna trzecia badanych miała dostęp do którejś z form kredytu w banku – debetu w rachunku, limitu na karcie kredytowej lub pożyczki z banku.

Źródło: Wyniki badania sfera-finansow.pl „Firmy udzielające pożyczek online – wizerunek i satysfakcja z usług”, 2018 r.

Pożyczka online na bieżące potrzeby

W ramach przeprowadzonego pod koniec ubiegłego roku badania zweryfikowano także cele, na jakie przeznaczane są pieniądze z pożyczek online. Okazało się, że zdecydowanie najczęściej środki te służyły finansowaniu bieżących wydatków oraz opłaceniu rachunków. Zaledwie 7 na 100 badanych przyznało, że środki z pożyczki online przeznaczone były na spłatę innych długów.

Źródło: Wyniki badania sfera-finansow.pl „Firmy udzielające pożyczek online – wizerunek i satysfakcja z usług”, 2018 r.

Jak pokazują wyniki badania sfera-finansow.pl, pożyczki online były często wykorzystywanym przez respondentów sposobem na pozyskiwanie pieniędzy na pokrycie czasowych niedoborów finansowych. Aż 85% z nich w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie skorzystało z więcej niż jednej pożyczki online, a ponad połowa zaciągnęła w tym czasie co najmniej 3 tego typu zobowiązania. Lojalność klientów wobec firm oferujących pożyczki online przekładała się także na podejście do ich spłacania – w momencie realizacji badania trzy czwarte respondentów spłaciło już swoje pożyczki, natomiast w przypadku 22% badanych nie upłynął jeszcze termin spłaty zobowiązań. Tylko 2 na 100 badanych klientów nie spłaciło pożyczki na czas. Ponad 60% respondentów zdecydowanie poleciłoby skorzystanie z tej formy pozyskiwania środków pieniężnych swoim znajomym.

Szybkość, brak skomplikowanych procedur i łatwy dostęp sprawiają, że rynek pożyczek przez internet zyskuje coraz szersze grono klientów. Dodatkowo projekty zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, zakłada iż badanie zdolności kredytowej pożyczkodawców i pozyskiwanie pisemnej zgody na weryfikację wiarygodności klienta przy każdej transakcji, może skutecznie rozwijać ten sektora usług finansowych.

Pożyczki przez internet

Istotą pożyczek przez internet, funkcjonujących również pod pojęciem pożyczek online, jest zaciąganie zobowiązania w postaci kwoty zwykle nie wyższej niż 3 tys. zł od pożyczkodawców udostępniających serwisy internetowe np. wonga.pl, vivus.pl czy finaf.pl, którzy są skłonni zainwestować w naszą potrzebę nagłego zastrzyku dodatkowej gotówki. Osoba potrzebująca wsparcia finansowego, określa ile pieniędzy potrzebuje i kiedy jest gotowa oddać dług. Na pomoc może zdecydować się kilka firm. Brak udziału pośredników przekłada się na szybkość otrzymania zobowiązania.

Pożyczki przez internet rosną w siłę ze względu na to, że tradycyjne banki rygorystycznie podchodzą do potencjalnych kredytobiorców, a tym ze złą historią kredytową wręcz uniemożliwiają pozyskanie potrzebnych środków. Pożyczki online nie wymagają też przeprowadzania skomplikowanych procedur biurokratycznych. Badania przeprowadzone przez PriceWaterHouseCoopers wykazały, że na wirtualną pożyczkę decyduje się co 25 osoba, szukająca zastrzyku gotówkowego. W celach bezpieczeństwa każdy e-dłużnik sprawdzany jest pod względem widnienia np. w Krajowym Rejestrze Długów.

Rynek finansowy potrzebuje pożyczek przez internet

Z duchem czasu idą również pomysłodawcy nowelizacji ustawy o nadzorze rynku finansowego, którzy chcą, aby do art. 105 ust. 4 dodano pkt. 4 w brzmieniu – „pozostałym kredytodawcom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą.” W praktyce oznacza to, że firmy specjalizujące się w udzielaniu pożyczek za każdym będą sprawdzały wiarygodność kredytową potencjalnego pożyczkobiorcy wyłącznie po otrzymaniu na taką weryfikację pisemnej zgody.

W segmencie nastawionym na elektroniczne rozwiązania zapewniające szybkość procedury transakcyjnej brzmi to jak anachronizm. Klientowi, który potrzebuje pieniędzy na już, a będzie musiał wydłużyć okres oczekiwania na środki, do czasu aż kurier dostarczy jego pisemną zgodę do pożyczkodawcy może to być nie w smak. W Polsce mamy ponad 17 mln użytkowników sieci, czy przepisy mogą okazać się hamulcem dla rozwoju wirtualnych pożyczek?  Na pewno nie, tym bardzie że mogłoby to sprzyjać powstawaniu szarej strefy tej części rynku, a także wycofywaniu się firm pożyczkowych w bardziej sprzyjające prowadzeniu działalności miejsca.

Może warto pójść śladem innych krajów Starego Kontynentu, m.in. Szwecji czy Estonii, które starają się maksymalnie odformalizować obrót prawny w internecie i umożliwić zawieranie jak największej ilości umów w formie elektronicznej? Bo tak się właśnie dzieje.

Porównanie pożyczek przez internet

Poniżej znajdziesz porównywarkę pożyczek przez internet, gdzie w łatwy sposób porównasz koszt uzyskania pożyczki, jak również pełną wartość spłaty, jaką będziesz musiał uiścić zgodnie z harmonogramem spłaty.

[ninja_tables id=”3752″]

Jak wygląda proces otrzymania pożyczki?

To najprostszy ze sposobów, abyś mógł otrzymać swoje pieniądze. Jak sama nazwa wskazuje, proces ubiegania się o pożyczkę jest całkowicie online.

1 krok – wypełniasz wniosek online

2 krok – czekasz na decyzję

3 krok – dokonujesz weryfikacji swojej tożsamości przelewem bankowym

4 krok – oczekujesz na przelew bankowy

4 thoughts on “Pożyczki online

  • Author gravatar

   Nazywam się Linda Sweeney z USA. Byłem w stanie uzyskać pożyczkę od firmy należącej do Daniela Silvy po tym, jak przeczytałem kilka ważnych informacji na temat ich programów pożyczkowych online, a potem postanowiłem się z nimi skontaktować i otrzymałem fundusze w wysokości 20 000 USD bez marnowania czasu. Czy odmówiono ci pożyczki z banku lub innej organizacji, radzę ci skontaktować się z panem Danielem, jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pożyczki, takiej jak: pożyczki osobiste, biznes pożyczki.

  • Author gravatar

   Nazywam się Linda Sweeney z USA. Byłem w stanie uzyskać pożyczkę od firmy należącej do Daniela Silvy po tym, jak przeczytałem kilka ważnych informacji na temat ich programów pożyczkowych online, a potem postanowiłem się z nimi skontaktować i otrzymałem fundusze w wysokości 20 000 USD bez marnowania czasu. Czy odmówiono ci pożyczki z banku lub innej organizacji, radzę ci skontaktować się z panem Danielem, jeśli potrzebujesz jakiejkolwiek pożyczki, takiej jak: pożyczki osobiste, biznes pożyczki.

  • Author gravatar

   Czy szukasz pilnej pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub zapłacenia rachunków, jeśli tak, właśnie dostałem moją pożyczkę i możesz ją również uzyskać, skontaktuj się z nimi przez e-mail pod adresem {[email protected]}

  • Author gravatar

   Czy szukasz pilnej pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub zapłacenia rachunków, jeśli tak, właśnie dostałem moją pożyczkę i możesz ją również uzyskać, skontaktuj się z nimi przez e-mail pod adresem {[email protected]}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *