Wiadomości

W tym roku zyski banków wzrosną o kilkanaście procent

Dane zgromadzone przez Biuro Informacji Kredytowej potwierdzają, że Polacy pożyczają coraz więcej. W ubiegłym roku średnia wartość kredytu hipotecznego osiągnęła 247,2 tys. zł, czyli wzrosła o ok. 15,2 punktu proc. w stosunku do 2017 r. Zainteresowanie produktami finansowymi banków stale rośnie, a wraz z nim także zyski tego typu instytucji. Eksperci szacują, że w tym roku mogą wzrosnąć nawet o kilkanaście procent.

Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła specjalne badanie wśród banków komercyjnych, by ocenić perspektywy ich rozwoju na ten rok. Z analizy wynika, że instytucje finansowe spodziewają się stabilnego rozwoju akcji kredytowej. Banki szacują, że tym roku wartość kredytów udzielonych polskim gospodarstwom domowym wzrośnie o około 5,2 proc., podczas gdy wartość kredytów firmowych nawet o 7,5 proc.

Banki zakładają również, że w 2019 r. wartość portfela kredytów konsumpcyjnych wzrośnie nawet o 11,5 proc., a sprzedaż kredytów hipotecznych o 2,4 proc. Rosnące zainteresowanie kredytami to wynik dobrej koniunktury na rynku i rekordowo niskich stop procentowych. W tym roku ma się także pogłębić dysproporcja między kredytami w złotówkach a we frankach – portfel kredytów w złotych wzrośnie o 2,4 proc., natomiast portfel kredytów we frankach zmaleje o ponad 10 proc.

Wyższy zysk banków

W tym roku banki spodziewają się dużego wzrostu depozytów – ich wartość ma wzrosnąć o 4,1 proc. Na ten wynik wpłynie niemal 5 proc. wzrost środków lokowanych na kontach osobistych oraz 2,7 proc. wzrost depozytów firm. W ten sposób banki będą miały więcej środków do sfinansowania podejmowanych kredytów.

Rafal Tomkowicz

Ubiegły rok okazał się bardzo udany dla banków, które odnotowały 8,1 proc. wzrost zysków. Instytucje zawdzięczały go głównie dobrym wynikom wynikającym z odsetek i opłat. Wartości te wzrosły kolejno o 5 proc. i 11,6 proc. W tym roku banki spodziewają się jeszcze wyższych zarobków. Największe instytucje działające na polskim rynku zakładają, że ich zyski wzrosną aż o 11,4 proc. Według szacunków sam zarobek na odsetkach i prowizjach wzrośnie o ponad 11 proc. W ten sposób banki zarobią dużo więcej niż same wydadzą ze względu na przewidywany wzrost kosztów administracyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *