Wydarzenia

Dla kogo Private Bank

Niegdyś zarezerwowana wyłącznie dla elity, dziś dostępna dla każdego, kto spełni formalne wymogi. Chociaż współcześnie łatwiej jest zostać jej klientem, w dalszym ciągu wyróżnia ją najwyższa jakość usług dostępna na rynku. Mowa o bankowości prywatnej.

Klienci Private Banking

Wśród klientów banków prywatnych znajdziemy właścicieli przedsiębiorstw, wyższą kadrę kierowniczą, przedstawicieli wolnych zawodów, jak też artystów oraz polityków. Powstanie bankowości prywatnej w XVIII stuleciu zawdzięczamy członkom monarszych rodów. Wówczas to arystokracja na Wyspach Brytyjskich zażądała od bankierów, aby stworzyli instytucje finansowe obsługujące wyłącznie szlachetnie urodzonych. Była to reakcja na rozwój handlu w miastach i początek rewolucji przemysłowej, które sprawiły, że z usług banków zaczęli też coraz częściej korzystać mieszczanie.

Pierwsze banki prywatne były więc bardzo elitarne, bo do wejścia do grona ich klientów uprawniało wyłącznie odpowiednie pochodzenie oraz majątek o określonej wysokości. W XIX wieku ten pierwszy wymóg przestał mieć znaczenie. W ten sposób banki prywatne otworzyły swe podwoje przed fabrykantami i wynalazcami, którym rewolucyjne pomysły udało się przemienić w rynkowy sukces. Później sprawy potoczyły się szybko i dziś przekrój klientów Private Banków jest tak szeroki, jak wymieniony na początku.

Obecnie każda międzynarodowa instytucja finansowa w rodzaju Deutsche Bank posiada departament bankowości prywatnej. Nie oznacza to jednak, że zabrakło miejsca dla tradycyjnych placówek, świadczących usługi w dalszym ciągu tylko dla współczesnej arystokracji. Takie banki prywatne wciąż działają, nierzadko bez przerwy od dwustu lat.

Co ma bank prywatny, czego brak bankowi uniwersalnemu?

  • Od innych banków działających na rynku Private Bank odróżnia kompleksowe oferty zarządzanie majątkiem klienta;
  • Bank prywatny zapewnia najwyższą jakość usług niezależnie od miejsca pobytu klienta i pory dnia lub nocy, kiedy ma zostać zrealizowana transakcja.

Banki prywatne u swego zarania były instytucjami elitarnymi. Chociaż współcześnie o wiele łatwiej jest zostać ich klientem, nie zatraciły nic ze swej elitarności. Jedną z jej przejawów jest to, że – w przeciwieństwie do banków uniwersalnych – oferta Private Banku jest „szyta na miarę”, czyli tworzona indywidualnie dla każdego z klientów w oparciu dokładną analizę jego potrzeb. Usługobiorca Private Banking może założyć konto osobiste ze swobodnym dostępem do gotówki przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z możliwością realizacji dyspozycji na hasło przez telefon, otworzyć rachunek oszczędnościowy czy depozyt.

To jednak tylko najbardziej podstawowe elementy oferty banku prywatnego. Instytucja ta może bowiem świadczyć usługi finansowe dla członków rodziny klienta oraz objąć pieczę nad rachunkami prowadzonej przezeń firmy. Private Banking to także obsługa podatkowa i ubezpieczeniowa, doradztwo prawne, jak też obsługa zakupu nieruchomości lub dzieł sztuki. Co ważne, jakość tych usług stoi zawsze na najwyższym światowym poziomie, a ich realizacja jest ekspresowa, niezależnie od tego, w której części globu aktualnie przebywa klient.

Prywatna bankowość bez granic

Stąd określenie bankowości prywatnej jako bankowości bez granic. Wszystkimi kwestiami finansowymi klienta ze strony banku zajmuje się osobisty dedykowany doradca – specjalista w dziedzinie finansów.. Pracownika pełniącego tę funkcję cechują: wysoki profesjonalizm i doświadczenie zawodowe oraz pełna dyskrecja.

Bank prywatny nie tylko zajmuje się bieżącą obsługą finansową klienta. W jego rękach jest też aktywne pomnażanie majątków swoich usługobiorców, co także wyróżnia go na tle uniwersalnych instytucji bankowych. Powiększanie kapitału klienta odbywa się na różnych polach (od obrotu papierami wartościowymi, poprzez fundusze hedgingowe, na nieruchomościach kończąc), jednakże zawsze zgodnie z osobistymi predyspozycjami klienta: bank nie będzie inwestował środków w przedsięwzięcia obarczone większym ryzykiem (chociaż o wyższej stopie zwrotu), jeżeli klient nie będzie sobie tego życzyć.

Warto też wspomnieć o szeregu dodatkowych, pozafinansowych usług, z których mogą korzystać wyłącznie klienci Private Banking. Wśród nich są: rezerwacja biletów lotniczych, na wydarzenia kulturalne i sportowe, zapewnienie transportu na i z lotniska (wraz z dostępem do saloników VIP)..

Kapitał z potencjałem, czyli jak zostać klientem banku prywatnego?

  • O możliwości skorzystania z usług banku prywatnego decydują dwa czynniki: posiadany majątek oraz potencjał inwestycyjny;
  • Aby dołączyć do grona klientów bankowości prywatnej zwyczajowo dysponować należy min. ok. milionem złotych.

Znając już korzyści płynące z korzystania z usług bankowości prywatnej, zastanowić się trzeba, jak można zostać jej klientem. O ile dziś już nie trzeba legitymować się szlacheckim rodowodem, o tyle nadal warunkiem sine qua non jest posiadanie majątku o odpowiedniej wysokości. Poszczególne Private Banks same ustalają minimalną „kwotę wejścia”.

Zwyczajowo wynosi ona milion dolarów, funtów, euro lub złotych (zależnie od tego, gdzie znajduje się siedziba banku). Taka suma na koncie oznacza, że klient jest członkiem grupy HNWI (high net wealth individuals) – osób bardzo zamożnych. Nie oznacza to jednak, że posiadanie kapitału o niższej wartości automatycznie pozbawia możliwości skorzystania z usług banku prywatnego. Private Banks zwracają bowiem dużą uwagę na potencjał inwestycyjny przyszłego klienta. Jeżeli jest on wysoki i perspektywiczny, wówczas osoba taka zostaje objęta opieką finansową przez bank prywatny, nawet w sytuacji, gdy jej majątek jest niższy od wymaganego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *