Wiadomości

BNP Paribas naruszył interesy konsumentów

Toczące się niedawno postępowanie UOKiK wobec BNP Paribas zaowocuje rekompensatami publicznymi dla klientów banku. Organ wszczął dochodzenie pod wpływem informacji o stosowaniu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Bank poinformował bowiem swoich klientów o zmianach warunków umów wyłącznie za pomocą bankowości elektronicznej.

BNP Paribas poinformował, że w wyniku naruszenia interesów konsumentów wypłaci swoim klientom rekompensaty publiczne. W ten sposób instytucja chce spełnić obowiązki nałożone na nią przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Organ rozpoczął postępowanie pod wpływem licznych skarg klientów BNP Paribas. Dotyczyły one niedostatecznego informowania o zmianach warunków umów o usługę płatniczą. Klienci poinformowani zostali o nich wyłącznie za pomocą systemu bankowości elektronicznej. Dużym zarzutem wobec banku był również brak informacji o podstawie prawnej i faktycznej dokonywanych zmian.

Rekompensaty BNP Paribas przeznaczone są dla osób, które od 1.01.2014 r . do 25.11.2016 r. były klientami banku i pozostają nimi nadal.

Formy rekompensaty

 

  • w okresie od 1.07.2019 roku do 30.09.2019 roku BNP Paribas umożliwi swoim klientom otwarcie nieodnawialnej lokaty. To 3-miesięczny produkt z promocyjnym oprocentowaniem wynoszącym 1,2% w skali roku. Maksymalna kwota takiej lokaty to 20 000 zł. Warto podkreślić, że lokatę można założyć wyłącznie w oddziale banku, a jeden klient może założyć tylko jedną lokatę.

 

  • od 1.07.2019 roku do 30.09.2019 roku klienci BNP Paribas mogą otrzymać zwolnienie z opłaty za użytkowanie karty debetowej. Brak opłat będzie dotyczył okresu jednego miesiąca. Osobom, które korzystają z bezpłatnej karty, bank zaoferował natomiast możliwość korzystania z darmowych powiadomień SMS (niebędących kodem autoryzacyjnym) przez 3 miesiące. Aby skorzystać z tych udogodnień, klienci muszą złożyć stosowny wniosek w oddziale banku lub systemie Pl@net.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *