Sektor pożyczkowy w rywalizacji z bankami

Polska to kraj, który przeszedł przez ostatni kryzys finansowy obronną ręką, a według danych makroekonomicznych w krytycznym roku 2009 wypracowaliśmy PKB na poziomie jednego procenta, co było wynikiem nieosiągalnym nawet dla mocno rozwiniętych państw. Polska bezpieczna pod kątem zadłużenia Sektor bankowy w Polsce jest bardzo dobrze nadzorowany. Nie mamy typowych banków inwestycyjnych z ryzykownymi, można powiedzieć toksycznymi aktywami. Komisja Nadzoru […]