Co może zrobić zadłużony?

Utrata pracy, przewlekła choroba lub inne wydarzenia przekładające się na sytuację finansową mogą mieć poważne konsekwencje w przypadku, gdy zaciągnęliśmy kredyt na kilka czy kilkanaście lat. Wprawdzie nie jesteśmy w stanie przewidzieć naszego położenia w momencie zadłużenia się, ale zarówno przy przejściowych problemach z terminowym regulowaniem rat, jak również mając dłuższe kłopoty ze spłatą istnieje kilka rozwiązań niedogodnej sytuacji. odpowiednie […]