Logowanie Rejestracja
Oszczędzanie w ramach trzeciego filaru emerytalnego

Strona główna Wiadomości Oszczędzanie w ramach trzeciego filaru emerytalnego Oszczędzanie w ramach trzeciego filaru emerytalnego

Oszczędzanie w ramach trzeciego filaru emerytalnego

Moment przejścia na emeryturę to dla ludzi młodych perspektywa odległa, w związku z czym kwestia odkładania dodatkowych środków pieniężnych na ten okres bywa przez nich dość często bagatelizowana. O ile obowiązkiem pracodawcy jest odprowadzanie obligatoryjnych składek społecznych i zdrowotnych do ZUS, to rozwiązania dostępne w ramach trzeciego filaru, czyli Pracowniczy Program Emerytalny (PPE), Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), stanowią atrakcyjną możliwość dobrowolnego oszczędzania na swoją przyszłą emeryturę.

Autor: Kamila_Szewczak | Dodano: 28 kwietnia 2014
Zobacz więcej:

 

W przeciwieństwie do PPE i IKE, IKZE jest stosunkowo nowym rozwiązaniem, które zostało wprowadzone dopiero w 2012 roku. Jednak staje się ono coraz popularniejsze i coraz częściej bywa zestawiane z IKE. Co zatem łączy, a co dzieli te dwie formy oszczędzania na emeryturę?


Zarówno w przypadku IKZE, jak i IKE, wpłaty na konto może dokonywać osoba fizyczna, która ukończyła 16. rok życia. Oba konta mogą zostać założone w jednej z następujących instytucji: banku, zakładzie ubezpieczeń, funduszu inwestycyjnym, dobrowolnym funduszu emerytalnym, domu maklerskim bądź podmiocie prowadzącym działalność o charakterze maklerskim. Takie konto może być jednak własnością wyłącznie jednej osoby i tylko ona może dokonywać na nie wpłat. Co więcej, zarówno w IKZE, jak i IKE, właściciele mają możliwość wypłaty zgromadzonych pieniędzy przed osiągnięciem odpowiedniego wieku. Jednak w obu przypadkach trzeba wtedy zapłacić podatek. W IKZE kwota ta jest doliczana do przychodu w rozliczeniu PIT za dany rok, natomiast w przypadku IKE podatek płacony jest od wypracowanych zysków. W sytuacji śmierci właściciela IKZE bądź IKE, zgromadzone środki zostają wypłacone osobom do tego upoważnionym.


Zasadnicza różnica między IKE a IKZE polega na korzyściach podatkowych. W przypadku IKZE korzyść ta wynika z pomniejszenia należnego podatku poprzez odjęcie wpłaconej kwoty od podstawy opodatkowania. Wpłata jest tu bowiem odliczana od dochodu. Z kolei w IKE, korzyść jest przesunięta w czasie, gdyż wpłaty na to konto są wliczane do podstawy opodatkowania, a wypłata kapitału jest zwolniona z 19% podatku Belki. Należy zaznaczyć, iż owa ulga podatkowa dotyczy wyłącznie osób, które zdecydują się na wypłatę środków dopiero w momencie ukończenia 60. roku życia. Dla osób z wcześniejszymi uprawnieniami emerytalnymi wiek ten wynosi 55 lat. Konieczne jest również dokonanie wpłaty na swoje konto przynajmniej w pięciu różnych latach bądź też wpłacenie ponad połowy wartości wpłat na IKE przynajmniej pięć lat przed dokonaniem wypłaty ze swojego konta.


Różnica wynika również z wysokości maksymalnych wpłat na każde z kont. Wysokość składki uiszczanej na IKZE w 2014 roku nie może przekroczyć 4495,20 zł, natomiast w przypadku IKE, limit wpłat na  2014 rok wynosi 11 238 zł.


Wypłata środków to kolejny aspekt różnicujący IKE i IKZE. Aby wypłacić kapitał, właściciel IKZE musi ukończyć 65. rok życia. Z kolei w IKE, wypłata jest możliwa w momencie ukończenia 60 bądź 55 lat (jeśli dana osoba posiada uprawnienia emerytalne). W przypadku obu form, do wypłaty niezbędne jest  dokonywanie wpłat na dane konto przez przynajmniej 5 lat. Wypłata zgromadzonego kapitału może przyjąć formę jednorazową bądź ratalną.


Więcej na temat możliwości oszczędzania w ramach III filaru można znaleźć na stronie: ttp://www.prywatnaemerytura.pl/wszystko-o-emeryturach/iii-filar/.

   
Ofin.pl

Ofin.plDodaj opinię/skomentuj powyższą wiadomość:

Autor:
Treść:

Komentarze:   (łacznie 0)

Jak dotąd nikt nie skomentował powyższej wiadomości. Napisz pierwszy komentarz!

« Czy powyższa informacja finansowa była pomocna?
|

Oszczędzanie w ramach trzeciego filaru emerytalnego

Ta strona używa COOKIES. Za ich pomocą zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w regulaminie.