Logowanie Rejestracja
Mały może więcej

Strona główna Wiadomości Mały może więcej Mały może więcej

Mały może więcej

Zastanawiając się nad tym, gdzie ulokować oszczędności, by po pewnym czasie wysokość odsetek wynagrodziła nam czas oczekiwania, często kierujemy się w stronę tych banków, które są znane od lat bądź ich nazwa coś nam mówi. Tymczasem to mniejsze banki mają do zaoferowania coś więcej. 

Autor: Kamila_Szewczak | Dodano: 21 lipca 2014
Zobacz więcej:

 

Ranking Jakości Oferty Oszczędnościowej Banków przygotowany przez Professional Benchmark Consulting weryfikuje rankingi lokat i kont oszczędnościowych, publikowane w prasie oraz Internecie. Uwzględnia także informacje i reklamy pochodzące z oddziałów banków i ich stron internetowych. Dzięki temu obiektywnie przedstawia ofertę produktów finansowych, dostępnych na bieżąco, ale również w ciągu ostatniego roku. Analitycy Professional Benchmark Consulting już po raz piąty porównali oprocentowanie kilkuset lokat z ostatnich 12 miesięcy w 27 bankach (por. Tabela 5), w 3 ujęciach:

 

1. Atrakcyjność oferty mierzona oprocentowaniem efektywnym dla klientów lojalnych  (lokujących aktywnie oszczędności cały czas w danym banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy) – por. Tabela 2.


2. Atrakcyjność oferty mierzona oprocentowaniem efektywnym dla wszystkich klientów (korzystających incydentalnie w ostatnich 12 miesięcy) – por. Tabela 3.


3. Atrakcyjność oferty mierzona oprocentowaniem efektywnym oferty banku w ostatnim miesiącu – por. Tabela 4.

 

Z pojęciem „najlepszej oferty” spotykamy się za każdym razem, kiedy przekroczymy próg dowolnego banku, zajrzymy na jego stronę internetową, przejrzymy reklamę w prasie czy wysłuchamy jej w radiu bądź telewizji. W efekcie, nie wiadomo, czy najlepsze są wszystkie oferty (a to niemożliwe), a jeśli nie wszystkie, to która i pod jakim względem. Uleganie presji reklamy nie jest najlepszym rozwiązaniem, może się szybko okazać, że to, co miało być najlepsze, nie jest, gdyż nie spełniliśmy jakiegoś wymogu. Samodzielna weryfikacja sloganów jest kłopotliwa ze względu na sformułowania trudne do zrozumienia dla tzw. „przeciętnego odbiorcy”. Na szczęście, nie ma sytuacji bez wyjścia. Takim właśnie wyjściem jest Ranking Jakości Oferty Oszczędnościowej Banków PBC. Co miesiąc drobiazgowo prześwietla bankowe zapewnienia i weryfikuje je z rzeczywistością. W ten sposób powstaje zestawienie atrakcyjności banków – swego rodzaju pomocnik, i dla klientów, i dla banków, by mogły wprowadzić do oferty zmiany. W Tabeli 1 prezentowane są banki z najlepszą ofertą oszczędnościową. Czołówkę tworzą te, które otrzymały po 5 gwiazdek w każdej kategorii, tj. dla klientów regularnie oszczędzających przez ostatnie 12 miesięcy, dla klientów korzystających z oferty w ciągu ostatniego roku i dla wszystkich klientów w czerwcu. Ranking niezmiennie otwierają BIZ Bank (czyli nowy FM Bank, który również oferował atrakcyjne produkty oszczędnościowe w przeszłości), Idea Bank, Getin Noble Bank i Toyota Bank. Na dole tabeli także niezmiennie Pekao SA, Nordea Bank Polska, PKO BP, Bank Pocztowy, Deutsche Bank, i Citi Handlowy. W tej grupie jest jeszcze Bank Pocztowy, niemniej zbiera punkty za ofertę dla wszystkich klientów w ostatnim miesiącu.

 

Odsetkowe rozbieżności


Klienci regularnie oszczędzający w danym banku w ostatnich 12 miesiącach (czerwiec 2013-czerwiec 2014) zyskali najwięcej, decydując się na współpracę z Meritum, Inteligo i BIZ Bankiem. Na odsetki przekraczające 300 zł, już po potrąceniu podatków, można było liczyć, lokując środki na lokacie 3-miesięcznej w Meritum. Równe 300 zł - lokując środki na lokacie 12-miesięcznej w Inteligo i BIZ.  W wariancie 6-miesięcznym najlepiej wypadł Getin Bank (284 zł), zaś w depozytach bieżących – Toyota (302 zł). Rozpoczynający oszczędzanie od najwyżej oprocentowanego produktu i w momencie jego zakończenia wybierający również najlepszą ofertę danego banku, najwięcej skorzystali, decydując się na Meritum, Toyotę oraz Inteligo. Tu odsetki wyniosły odpowiednio ok. 313 zł, 302 zł i 300 zł. Tuż za nimi, w grupie „tuż poniżej 300 zł” BIZ, Idea i Alior Bank. Pod koniec stawki Bank Pocztowy, Deutsche Bank, Pekao S.A., Nordea, Bank BPS i Citi Handlowy. Ostatnie miejsce Banku Pocztowego bierze się stąd, że po roku oszczędzania na depozytach bieżących można było liczyć zaledwie na 163 zł (Tabela 2).


Za średnie oprocentowanie lokat terminowych i kont oszczędnościowych punktują  Idea Bank, Toyota, Getin, Meritum, BIZ i BGŻ. Szczególnie dobrze w depozytach bieżących wypadły Getin (5,1 proc.) oraz Toyota (4,9 proc.). W lokatach krótkoterminowych (1-4 miesiące) przewagę nad konkurencją osiągnęły Idea (4,8 proc.) i Toyota (4,6 proc.), średnioterminowych (5-8 miesięcy) BIZ (3.6 proc.) i Toyota (3,5 proc.), a w długoterminowych – BIZ (3,7 proc.), Getin i Idea (po 3,6 proc.). Spośród banków ocenionych niżej, wyróżniły się Deutsche Bank w przypadku lokat do 4 miesięcy (4,1 proc.), BPH w przypadku lokat długoterminowych (3,2 proc.), Santander Consumer Bank w przypadku lokat do 8 miesięcy (3,1 proc.) oraz Citi w depozytach bieżących (3,5 proc.). Najniższe oprocentowanie w porównaniu do pozostałych banków realizowali klienci Pekao SA, PKO BP, Banku Pocztowego, BZ WBK, Nordei i Banku BPS (Tabela 3).


W przypadku produktów oszczędnościowych, Toyota Bank oraz Getin Noble Bank osiągnęły w czerwcu (podobnie jak maju) najlepszy wynik w rachunkach oszczędnościowych dla salda 10 tys. zł: 5,0 proc. Pozycję lidera w dziedzinie 3-miesięcznych lokat terminowych w oddziałach utrzymał Idea Bank (5,0 proc.; w maju 4,5 proc.). Atrakcyjną ofertą lokat w bankowości elektronicznej i oddziałowej dysponował Santander. Niewiele mu ustępował BIZ. Klientów bankowości elektronicznej usatysfakcjonowały propozycje Idei i Meritum Banku (5,0 proc. na lokacie terminowej na 3 miesiące) i Deutsche Banku (5,0 proc. na lokacie terminowej na 2 miesiące). Osiągnięcie Deutsche Banku zwraca uwagę tym bardziej, że w klasyfikacji generalnej wypadł słabo. Dół tabeli dla Nordei, PKO BP, Pekao S.A., Citi Handlowy, BPS i wspomniany wyżej Deutsche Bank. Można rzec-stali bywalcy. (Tabela 4).  – Oszczędzanie wymaga nie tylko cierpliwości, ale i uwagi. Powinniśmy pamiętać o otwartych lokatach – banki wykorzystują fakt, że ludzie często zapominają o terminie zapadalności (czyli terminie zakończenia trwania lokaty) i trzymają środki na nieoprocentowanych rachunkach technicznych, o ile składający lokatę nie złożył dyspozycji przelania środków na własny rachunek bieżący. Nie powinniśmy się też decydować na opcję autoodnowienia lokaty, czyli otwarcia tej samej lokaty po zakończeniu okresu jej trwania. Najczęściej lokata promocyjna, którą założyliśmy, nie znajduje się już w ofercie banku, a wtedy środki zostają ulokowane na lokacie standardowej, o  znacznie gorszym oprocentowaniu. Kontaktujmy się z bankiem i pytajmy o nowe propozycje. Nie ograniczajmy się do banku, w którym już mamy oszczędności. Szukajmy ofert skierowanych do nowych klientów – w ramach rywalizacji o ich pozyskanie banki mogą okazać się wyjątkowo szczodre. Dotyczy to szczególnie tych mniejszych. Większe – jak pokazuje Ranking – nie rozpieszczają nas wysokim oprocentowaniem. Nie przywiązujmy się także do szyldów znanych nam od lat – podkreśla Piotr Matuszewski, Prezes Professional Benchmark Consulting.  – Mniejsze banki wykazują się większą elastycznością – dodaje.


Tabela 1. Ranking najlepszych banków do lokowania oszczędności


5 gwiazdek oznacza bardzo dużą atrakcyjność oferty, 1 gwiazdka – bardzo małą atrakcyjność. Przyznana liczba gwiazdek zależy od liczby otrzymanych punktów w każdej kategorii, dlatego niekiedy łączna ocena nie musi wynikać z prostego uśrednienia oceny dla poszczególnych kategorii.


Tabela 2. Oferta dla klienta lojalnego oszczędzającego przez ostatnie 12 miesięcy (kwota odsetek od depozytu w wysokości 10 tys. zł).


Poniższe wykresy ilustrują orientacyjną wysokość kwoty uzyskanych odsetek dla klienta, który rozpoczął oszczędzanie w danym banku 12 miesięcy temu, lokując kwotę 10 tys. zł, przy następujących założeniach:


• klient rozpoczął oszczędzanie od najlepszej oferty w danym banku i w momencie zakończenia tej oferty również wybrał produkt o najwyższym oprocentowaniu (spośród lokat 1-12 miesięcznych i dostępnych depozytów bieżących). Tak postępował w ciągu roku, wybierając najlepsze produkty niekoniecznie tak, by zakończyły się one przed upływem badanego roku;


• klient rozpoczął oszczędzanie, lokując środki cały czas na koncie oszczędnościowym lub na lokacie terminowej o tym samym okresie trwania lokaty (np. klient trzymał środki 12 miesięcy cały czas na lokatach 3-miesięcznych, otworzył wówczas 4 takie lokaty; klient decydując się na lokaty 6-miesięczne otworzył 2 takie lokaty w ciągu ostatnich 12 miesięcy).


Atrakcyjność oprocentowania zmierzono w przedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Pod uwagę wzięto lokaty terminowe i konta oszczędnościowe, które umożliwiałyby ulokowanie co najmniej 50 tys. zł w ostatnich 12 miesiącach. Ocenie poddano wszystkie dostępne produkty oszczędnościowe (lokaty terminowe i konta oszczędnościowe, dla których maksymalna kwota nie była niższa niż 50 tys. zł) w ostatnich 12 miesiącach oraz obliczono, jaką kwotę odsetek otrzymałby klient poszukujący najlepszej oferty (wariant A) oraz klient odnawiający depozyt cały czas w określonym okresie oszczędzania (wariant B – poniżej zaprezentowano wariant minimalny, pośredni i maksymalny wraz z przypisaniem okresu lokowania).

 Tabela 3. Średnie oprocentowanie w ostatnich 12 miesiącach, czyli atrakcyjność oferty dla klienta korzystającego przypadkowo z oferty banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy (dla ofert dostępnych dla kwoty depozytu w wysokości 10 tys. zł).


Poniższe wykresy ilustrują atrakcyjność oprocentowania oferty w podziale na depozyty bieżące oraz lokaty krótkoterminowe (1-4 miesięczne w tabeli zaznaczone jako 1-4M), średnioterminowe (5-8 miesięczne zaznaczone jako 5-8M) i długoterminowe (9-12 miesięczne lokaty zaznaczone jako 9-12M) w danym banku w ciągu ostatnich 12 miesięcy temu dla klienta lokującego kwotę 10 tys. zł, przy założeniu, że w danym miesiącu wybierana jest najlepsza oferta bez względu na kanał dystrybucji i bez względu na konieczność spełnienia dodatkowych warunków.


Banki zostały posortowane wg średniego oprocentowania maksymalnych ofert ze wszystkich miesięcy w analizowanych 4 grupach produktowych (depozyty bieżące, lokaty krótko-, średnio- i długoterminowe). Atrakcyjność oprocentowania została zmierzona w przedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Ocenie poddano wszystkie produkty oszczędnościowe oferowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy i wyznaczono dla nich w miesiącu maksymalne oprocentowanie w podziale na poszczególne grupy produktów (lokaty terminowe i konta oszczędnościowe), biorąc pod uwagę okres lokowania. Warunkiem wzięcia pod uwagę produktu było saldo lub kwota lokaty w przedziale 10-50 tys. zł.

 Tabela 4. Oprocentowanie oferty banków w kwietniu 2014 (dla ofert dostępnych dla kwoty depozytu w wysokości 10 tys. zł).


Poniższe wykresy ilustrują atrakcyjność oprocentowania 3 najlepszych ofert, w podziale na lokaty terminowe dystrybuowane w oddziałach banków, lokaty terminowe internetowe, lokaty progresywne oraz depozyty bieżące w danym banku w ostatnim analizowanym miesiącu dla klienta lokującego kwotę 10 tys. zł bez względu na konieczność spełnienia dodatkowych warunków.


Banki zostały posortowane wg średniego oprocentowania najlepszych 3 ofert w analizowanych 4 grupach produktowych (lokaty w bankowości oddziałowej, internetowe, lokaty progresywne i depozyty bieżące). Atrakcyjność oprocentowania została zmierzona w przedziałach reprezentujących 20 proc. najgorszych, 20 proc. słabych, 20 proc. przeciętnych, 20 proc. dobrych i 20 proc. najlepszych ofert. Ocenie zostały poddane oprocentowania lokat terminowych w bankowości oddziałowej i internetowej, lokaty progresywne oraz konta oszczędnościowe w podziale na okresy lokowania i kwotę lub saldo depozytu. Poniższe wykresy reprezentują jedynie najlepsze oferty. Ocena w tej kategorii została przyznana w oparciu o wszystkie dostępne produkty w ofercie danego banku.

 


Tabela 5. Banki, których ofertę depozytową przeanalizowano w rankingu


   
www.Sfera-Finansow.pl

www.Sfera-Finansow.plDodaj opinię/skomentuj powyższą wiadomość:

Autor:
Treść:

Komentarze:   (łacznie 0)

Jak dotąd nikt nie skomentował powyższej wiadomości. Napisz pierwszy komentarz!
Ta strona używa COOKIES. Za ich pomocą zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w regulaminie.