TM Usługi Bankowe funkcjonują pod marką T-Mobile, ale za produkty i usługi finansowe oraz zaplecze odpowiada Alior Bank. Na tej kooperacji operatora komórkowego z uniwersalnym bankiem skorzystali przede wszystkim klienci, bowiem uzyskali dostęp do nowych usług (skupionych wokół zarządzania finansami osobistymi) i wielu atrakcyjnych promocji.