Logowanie Rejestracja
Co to jest Rodzina na Swoim?

Strona główna Poradniki Co to jest Rodzina na Swoim? Co to jest Rodzina na Swoim?

Co to jest Rodzina na Swoim?

Autor: Kamila_Szewczak | Dodano: 7 września 2012
Zobacz więcej:

Program \"Rodzina na swoim\" - KREDYTOBIORCY Kredyt preferencyjny z dopłatami do oprocentowania ze środków Funduszu Dopłat mogą uzyskać;

 

1. rodziny (oboje małżonkowie)

 

2. osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno:

 

• małoletnie dziecko,

 

• dziecko, bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny,

 

• dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach pod warunkiem, że żadna z tych osób nie jest lub nie była stroną innej umowy kredytu preferencyjnego, tj. udzielonego na warunkach określonych w wymienionej ustawie. Jeżeli w ocenie instytucji udzielającej kredytów preferencyjnych docelowy kredytobiorca (oboje małżonków lub osoba samotnie wychowująca dziecko) nie posiada zdolności kredytowej, umowa o kredyt preferencyjny może być zawarta również przez inne osoby, które z docelowym kredytobiorcą są spokrewnione lub spowinowacone a mianowicie przez zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, ojczyma, macochę lub teściów docelowego kredytobiorcy.

 

 

Porównanie kredytów hipotecznych

 

 

KREDYTODAWCY Kredytów preferencyjnych udzielają instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, które podpiszą w tej sprawie umowę z BGK. Do instytucji ustawowo upoważnionych zalicza się:

 

• banki

 

• Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe CHARAKTERYSTYKA KREDYTU

 

• Kredyt z dopłatami jest udzielany tylko w walucie polskiej.

 

• Dopłaty do kredytu udzielane są przez 8 lat.

 

• W umowie kredytowej spłata kredytu nie może być indeksowana do zmiany kursów walut.

 

• Kwota kredytu preferencyjnego może być powiększona wyłącznie o jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje związane z jego udzieleniem, do wysokości 2% kwoty kredytu przed doliczeniem jednorazowej i płatnej z góry składki ubezpieczenia kredytu preferencyjnego.

 

• Karencja w spłacie kredytu nie może być dłuższa niż 6 miesięcy.

 

• Spłata kredytu odbywać się będzie wyłącznie metodą równych rat kapitałowych (rata malejąca) lub równych rat kapitałowo-odsetkowych (annuitet). USTAWOWE WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU

 

• Osoba ubiegająca się o kredyt preferencyjny składa pisemne oświadczenie, że nie przysługuje jej tytuł prawny do lokalu, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny.

 

• Powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 i 140 m2.

 

• Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany, koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, na który został udzielony kredyt preferencyjny, nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych z uwzględnieniem współczynnika 1,4.

 

• Lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny muszą być położone na terytorium RP. USTAWOWE WARUNKI ZASTOSOWANIA DOPŁAT

 

• Podstawę naliczenia dopłaty stanowi pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego § w przypadku, gdy powierzchnia dla lokalu mieszkalnego nie przekracza 50 m2, a dla domu jednorodzinnego 70 m2, jako podstawę przyjmuje się całość zadłużenia pozostającego do spłaty, § w przypadku, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przekracza odpowiednio 50 m2 i 70 m2, jako podstawę naliczenia dopłat przyjmuje się część zadłużenia pozostającego do spłaty stanowiącego iloczyn równowartości tego zadłużenia i wskaźnika równego ilorazowi 50 m2 (dla lokali)/ 70 m2 (dla domu) i powierzchni użytkowej finansowanego lokalu/domu jednorodzinnego.

 

• Dopłata stanowi równowartość 50% odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty według stopy referencyjnej (stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dopłat), obowiązującej w dniu naliczania dopłaty. Jest przekazywana instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów po spłaceniu przez kredytobiorcę całości należnej raty spłaty.

   
Banking-Magazine

Banking-MagazineDodaj opinię/skomentuj powyższą wiadomość:

Autor:
Treść:

Komentarze:   (łacznie 0)

Jak dotąd nikt nie skomentował powyższej wiadomości. Napisz pierwszy komentarz!
Co to znaczy odpowiedzialne pożyczanie
Zobacz następny artykuł:
Co to znaczy odpowiedzialne pożyczanie
Zamknij
Ta strona używa COOKIES. Za ich pomocą zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w regulaminie.