Logowanie Rejestracja
Bank Bank PeKaO SA - informacja, opinie, produkty

Bank PeKaO SA opinie

Bank Bank PeKaO SA - informacja, opinie, produkty

Bank Pekao z blisko 90-letnią tradycją jest ukierunkowany na obsługę klientów indywidualnych, korporacyjnych, a także małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników i firm z branży rolno-spożywczej (Agrosfera). Jeden z liderów polskiego rynku finansowego (m.in. pod względem kapitału) dysponuje siecią ponad 1000 oddziałów w całym kraju oraz aplikacją do płatności mobilnych PeoPay. Oferuje też dostęp do sieci

ponad 1800 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 tys. w 17 krajach Europy.

 

Wśród produktów znajdziemy pożyczki gotówkowe, kredyty mieszkaniowe oraz bogatą ofertę kont osobistych stworzonych z myślą o różnych klientach (studentach, młodzieży między 13. a 18. r.ż., rencistów i emerytów, osób stawiających na mobilność itp.), kart kredytowych, ubezpieczeń i produktów oszczędnościowych (m.in. lokaty, rachunek oszczęnościowy dla dzieci, programy oszczędnościowe, produkty strukturyzowane).


Nazwa: Bank PeKaO SA
Data ustanowienia: 1929-01-01
Strona WWW:
Adres:

ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa tel. (0-22) 656 00 00 fax. (0-22) 656 00 04

Historia:

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna został powołany na podstawie decyzji Ministerstwa Skarbu w marcu 1929 roku. Akt notarialny o utworzeniu Banku sporządzono w październiku 1929 roku, a kilka dni później Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał wpisu Banku Polska Kasa Opieki SA do rejestru handlowego. Pierwszym Prezesem Rady Banku, sprawującym tę funkcję przez cały okres międzywojenny, był jego założyciel, Henryk Gruber, Prezes Pocztowej Kasy Oszczędności. Pierwszym Dyrektorem Banku był Eugeniusz Bączkowski. Celem banku było objęcie obsługą wszystkich większych skupisk polskiej emigracji za granicą. Po wojnie działalność operacyjna banku w kraju została wznowiona na początku 1946 roku. W 1969 roku nastąpiły ważne zmiany w strukturze własnościowej Banku - Skarb Państwa wszedł w posiadanie większościowego pakietu akcji Banku. W 1996 roku decyzją Rządu została utworzona Grupa Bankowa Pekao S.A., w skład której, obok Banku Pekao S.A., weszły jako banki zależne: Bank Depozytowo-Kredytowy S.A. w Lublinie, Pomorski Bank Kredytowy S.A. w Szczecinie i Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi. W maju 1998 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu akcje Banku Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A. 1 stycznia 1999 roku cztery banki połączyły się w jeden uniwersalny bank pod wspólną nazwą Bank Pekao SA. W dniu 3 sierpnia 1999 roku w skład akcjonariatu wszedł nowy strategiczny partner - UniCredito Italiano SpA.

Rada Nadzorcza:

Jerzy Woźnicki Przewodniczący Rady Paolo Fiorentiono Wiceprzewodniczący Rady
Federico Ghizzoni Wiceprzewodniczący Rady
Paweł Dangel Członek Rady

Oliver Greene Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
Alicja Kornasiewicz Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
Enrico Pavoni
Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
Leszek Pawłowicz
Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.
Krzysztof Pawłowski
Członek Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

Zarząd:

Alicja Kornasiewicz Prezes Zarządu
Luigi Lovaglio, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA
Diego Biondo, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA
Marco Iannaccone, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA
Andrzej Kopyrski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA
Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA
Marian Ważyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA

Kapitał zakładowy: 2 147 483 647,00 PLN
Ilość placówek: 1 041
Akcjonariusze:

UnioCredito Italiano SpA 52,87% Pozostali inwestorzy 47,13%

Logotypy i znaki towarowe Bank PeKaO SA zostały użyte w celach informacyjnych i są własnością odpowiednich instytucji.
Zamknij
Ta strona używa COOKIES. Za ich pomocą zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Więcej szczegółów w regulaminie.